Koszyk Kontakt Zaloguj się
Zasady działania sklepu

Korzystanie ze strony internetowej Sklepu

 1. Korzystanie i rejestracja w Sklepie są dobrowolne oraz bezpłatne. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja i przestrzeganie regulaminu;

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania użytkownikom informacji handlowych oraz umieszczania treści reklamowych w formach stosowanych w internecie;

 3. Administrator uprawniony jest do okresowego wyłączania dostępności Sklepu lub jego części w celu jego rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do Sklepu bez podania przyczyn;


Składanie i realizacja zamówień

 1. Umowa sprzedaży towaru może zostać zawarta przez:

  1. formularz zakupu

  2. inne środki komunikacji

 2. Umowa sprzedaży towaru zostaje zawarta z chwilą przesłania przez kupującego formularza zakupu, podanego na stronach Sklepu Internetowego, na adres elektroniczny Sprzedawcy sklep@rovers.pl (w wyjątkowych przypadkach, po uzgodnieniu, fax-em 22737 11 96 lub pocztą) i potwierdzeniu przez Sprzedawcę jej zawarcie w przesłanym e-mailu zwrotnym;

 3. Zakupów można dokonać po wyborze produktów i po umieszczeniu danych Teleadresowych na formularzu podanym na stronach Sklepu Internetowego.

  Należy w nim podać swoje podstawowe dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres, nr telefonu.

  Kupujący może również zaznaczyć chęć otrzymania stałego loginu i hasło do Sklepu. W takim przypadku jego dane zostaną zapisane w bazie danych. Administrator Sklepu może następnie podjąć decyzje o przydzieleniu Kupującemu loginu i hasła oraz wysłaniu ich do Kupującego.

  Kupujący, który posiada login i hasło może się zalogować, ma wówczas dostęp do plików gotowych do pobrania umieszczonych przy towarach oraz nie musi podawać swoich pełnych danych przy składaniu kolejnych zamówień. Zalogowany Kupujący może również zmieniać swoje dane zapisane w systemie.

  Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą rozpatrywane.

 4. Kupujący posiada prawo do wyboru formy płatności, zgodnie z formularzem zamówienia .

 5. Po zapoznaniu się z ofertą i wyborze konkretnego(ych) produktu(ów) Kupujący potwierdza zamówienie na określonym formularzu zamówienia. Po otrzymaniu zmówienia Sprzedawca przesyła e-mailem do Kupującego informację potwierdzającą przyjęcia zamówienia.

  Od tego momentu rozpoczyna się przyjęcie zamówienia do realizacji.

  Zamówione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia wzbudzającego wątpliwość co do jego rzetelności oraz w przypadku niedostępności zamówionego towaru.

 7. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy i zrezygnowania z towaru, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki z towarem. Po tym terminie prawo do odstąpienia od umowy wygasa.

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia np. pismem wysłanym pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Ponadto bezwzględnym warunkiem jest zwrot produktu w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu. Koszty przesyłki zwracanego towaru pokrywa Kupujący. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Sprzedawca gwarantuje zwrot przelewem na wskazany przez Kupującego numer rachunku bankowego, kwoty odpowiadającej cenie zwracanych produktów doliczając do niej koszty najtańszej formy dostawy towaru.


Jakość towaru

 1. Sprzedawca gwarantuje najwyższą jakość towaru. Wszystkie oferowane testy diagnostyczne posiadają odpowiednie certyfikaty jakości Œ dla wyrobów medycznych do użytkowania w warunkach domowych.

 2. Informacji podanych na stronie internetowej, jak również wyników otrzymanych po zastosowaniu oferowanych produktów „domowych”, nie należy traktować jako zamiennika konsultacji medycznej. Zalecamy, przy jakichkolwiek wątpliwościach co do stanu zdrowia, skonsultować się ze swoim lekarzem prowadzącym.


© Rovers Polska 2015